חג שמח - הזמנות חדשות יטופלו בתאריך 08.10.23

תקנון

/
תקנון

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר mimihome.co.il

הבית של מימי הינו אתר המספק פלטפורמה מקוונת לרכישת מוצרים מעוצבים לבית ("המוצרים").

בנוסף, האתר מספק מידע אודות המוצרים הייחודיים המוצעים לרכישה, מחירי המוצרים ומדיניות המשלוחים.
1. השימוש באתר:
1.1. תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות
תאגיד (״אתה״) לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת
אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיוצא בזה. כמו כן הם חלים על השימוש באתר ו/או
באתרים קשורים באמצעות אפליקציה או כל אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש
בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים
בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).
1.2. האמור בתקנון ובאתר מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה
הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.3. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18
בלבד. רכישה של קטין מתחת לגיל 18 באתר מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
1.4. באתר ישנה אפשרות הרשמה, אולם – ככלל, הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים
הרשמה, והוא פתוח לכל גולש. באתר מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר שומר על זכותו
למנוע מגולש אשר לא נרשם לאתר גישה לשירותים מסוימים באתר, מכל סיבה או נימוק
שהוא, בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי
לנזק כלשהו עקב החלטתו.

1.5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם
כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות
התקנון.

2. קניין רוחני:
2.1. אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים,
תמונות, שמע, וידאו, טקסט, מאגרי מידע, תוכנות, קוד (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני
מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה
לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו
העסקיים של האתר.
2.2. התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש
אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד,
ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או
בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי
צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או
מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה.
2.3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן
בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים
לתכנים שיעשה בהם שימוש.
2.4. בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר, האתר מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בו.

3. הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני:
3.1. אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר
מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית
תקנון זה.

4. הצהרות משתמש:
4.1. בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם
באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים ו/או רכישה באתר הם
נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר;
(4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא
תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט
או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא
יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.
4.2. האתר רשאי, למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע
מהאמור לעיל, האתר רשאי לחסום גישתו אליו או חלקה אם בעת השארת פרטים באתר
נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.

5. פעילות אסורה באתר:
5.1. אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות
פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי
האתר באופן ספציפי.
5.2. כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:
5.2.1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;
5.2.2. לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;
5.2.3. לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים;

5.2.4. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

5.2.5. להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;
5.2.6. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;

5.2.7. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או
הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;
5.2.8. לנסות להתחזות לאדם אחר ו/או להעביר את פרטי הגישה לאתר לאדם אחר;
5.2.9. להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;
5.2.10. להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;
5.2.11. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;

5.2.12. להטריד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;
5.2.13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;
5.2.14. להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק HTML ,Java Script PHP ,CSS , JSON או קוד אחר;

5.2.15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או

חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;
5.2.16. לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;
5.2.17. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.
5.3. מבלי לגרוע מכל זכות נוספת, כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין
היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

6. תוכן צדדים שלישיים:
6.1. האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים ("אתרי צד שלישי") וכן במאמרים,
תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה
ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי ("תוכן של צד שלישי").
אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר
והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר,
שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות
אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת
שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת
על אישור או אישור לכך על ידינו, והאחריות על כניסה לקישור זה היא על הגולש בלבד,
ועליו לבדוק אותו טרם הכניסה אליו.
6.2. האתר לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר
יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.

7. ניהול האתר:
7.1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה
משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי
של האתר, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב,
להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך

לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את
האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.


8. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
8.1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו
לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
8.2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.
8.3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך
בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
8.4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה,
טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים
חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר
במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
8.5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל
תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.
8.6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר
המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
8.7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי,
מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
8.8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי
פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק
התקשורת").
8.9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על
"להסרה מרשימת התפוצה"; או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או
באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור,
רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
8.10. האתר רשאי לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי
לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או
לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

8.10.1. אם בעת השארת הפרטים ו/או הרכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
8.10.2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי
דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר,
להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

8.10.3. אם הופרו תנאי התקנון;
8.10.4. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

8.10.5. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע בו.

8.11. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עוגמת נפש והוצאות שייגרמו
למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן,
מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד'; המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית
על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.
8.12. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל
הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות
במידע.
8.13. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות
באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות
בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן
וסדר הופעתן.

9. סיום:
9.1. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת
בתקנון זה, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת
כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק),
בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק
כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע
שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.


10. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
10.1 האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי
שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו
באתר.
10.2. האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת
שירות כאמור.
10.3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו
בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים,
קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר
או אצל מי מספקיו.
10.4. האתר שומר על זכותו לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, את התנאים וההתניות
בתקנון זה החלים על השימוש באתר ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם לתקנון.

11. הרכישה באתר:
11.1. בביצוע הזמנה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כמו שם, כתובת, כתובת
דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות
וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת מפעיל האתר לא יוכל להבטיח
את ביצוע ההזמנה.
11.2. השירות שניתן באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל באזורים מסוימים
בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי מפעיל לפי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן: ("אזור
השירות").
11.3. יודגש, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים
כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים
שיגרמו למפעיל האתר עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש
באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים
באתר.
11.4. בעת הזמנה באתר, אתה אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. האתר רשאי לאמת
את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הזמנה, והוא רשאי לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת.
11.5. התשלום בגין העסקה יבוצע בכרטיס אשראי בלבד (לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום
אחר כגון: שיק, מזומן וכיוצ"ב). בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס
באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס

הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה
בסכום העסקה הרלבנטי.
11.6. במעמד ביצוע ההזמנה יבצע מפעיל האתר בדיקה של אמצעי התשלום שנמסר על ידי
הרוכש, ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תימסר למשתמש הודעה
מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט הנרכש על
ידו, יתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. במידה ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלה, האתר
יחזיר ככל הניתן את סכום התשלום לאותו אמצעי התשלום.
11.7. אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין רכישה
באתר, האתר יהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והוא רשאי לדרוש
את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי)
באמצעים אחרים, לשיקול דעתו של האתר. במידה והאתר יאלץ לנקוט בהליכים משפטיים
לגביית יתרות תשלום, אתה מתחייב לשפות את האתר בכל ההוצאות שיגרמו לו, לרבות
שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.
11.8. מקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך
והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
11.9. מובהר כי העסק שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל כרטיסי אשראי מסוגים שונים.
11.10. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמפעיל האתר יקבל
אישור מהגורם הרלבנטי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים ביניהם. במקרה
בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת
הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה
(אף אם צוין באתר כי המוצר אכן קיים במלאי).
11.11. היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל או תוחלף ההזמנה, וככל והמשתמש יהיה מעוניין
לבטל את ההזמנה – יזוכה המשתמש בהתאם. האתר רשאי לפנות למשתמש ולהציע לו
מוצרים חלופיים.
11.12. ההזמנה תרשם במחשבי מפעיל האתר ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה
מייד בסמוך לסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. במקרה של אי קבלת
הודעת האישור במייל יש לפנות לשירות הלקוחות של האתר.
11.13. המשתמש באתר יקבל חשבונית עבור ביצוע התשלום לאחר ביצועו לחשבון האמייל אותו
הזין במעמד הרכישה.

11.14. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת
של מפעיל האתר אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל
כדי לחייב את מפעיל האתר. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של מפעיל האתר הכוללים
רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה.
11.15. פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי האתר יהוו
ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.
11.16. למען הסר ספק, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי האתר ו/או מי
מטעמה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג';
כתוצאה מכך. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מופיע
באתר כקיים במלאי, בפועל אותו פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו.
11.17. מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת.
האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון המוצרים ו/או השירותים או להפסיקם או
לשנות את מחיר המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.
11.18. המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ כל זמן שהעסק האמור אינו מחויב במע"מ, ע"פ הדין.


12. מדיניות אספקה:
12.1. האתר ידאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר לכל מקום עליו יסכימו הצדדים בעת ביצוע
ההזמנה באתר.
12.2. הזמנות יבוצעו בתחומי מדינת ישראל ובכפוף לאמור באתר בעמוד הרכישה.
12.3. הזמנות יטופלו ויסופקו בלוחות הזמנים הבאים:
12.3.1. משלוח לנקודת איסוף או משלוח עד הבית, בהתאם להזמנה שבוצעה באמצעות האתר – בדרך כלל עד 7 ימי עסקים.

12.3.2. במידה והמוצרים אינם זמינים במלאי וניתנים לייצור, זמן האספקה הוא עד 30 ימי עסקים בדרך כלל.
12.3.3. איסוף עצמי מכתובת האתר, בתיאום מראש בלבד.
״יום עסקים״ – ימי ראשון עד חמישי, להוציא ימי שבתון של כלל המשק, ערבי חג וימים
בהם הבנקים בישראל לא עובדים. יום עסקים ייספר החל מיום קבלת אישור חברת האשראי
לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה
שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.

12.4. יובהר, האתר יעשה את מירב המאמצים לביצוע המשלוחים בזמן מוקדם ככל שניתן, אך
בתקופות מסוימות ייתכנו עיכובים בזמני המשלוחים עד כ- 10 ימי עסקים מעבר
לימים המפורטים בסעיף 12.3 לעיל.
12.5. עלות ההזמנה אינה כוללת את עלות המשלוח. עלות המשלוח עשויה להתעדכן מעת לעת
בהתאם לאמור בעת ביצוע ההזמנה באתר.
12.6. האתר רשאי לקבוע סכום מינימום להזמנה באתר.
12.7. במקרה שבו מוצר שהוזמן באתר אינו זמין במלאי, האתר יעדכן את המזמין. במידה והמזמין
לא יהיה זמין, האתר רשאי לבטל את ההזמנה או לספק את ההזמנה ללא המוצר החסר.
12.8. במידה והלקוח לא יהיה נוכח בביתו בעת הגעת השליח, בשעה שתואמה אתו מראש,
ההזמנה תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים על ידי הלקוח.
12.9. במקרה בו ביקש המשתמש להשאיר את המוצרים אותם רכש באמצעות האתר ליד דלת
ביתו או בארון החשמל העסק לא יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא שיגרמו
למוצרים ו/או למשתמש כתוצאה מכך. יודגש כי משתמש המבקש כי המוצרים שרכש
באמצעות האתר יושארו ליד הדלת או בארון החשמל כאמור עושה זאת על אחריותו המלאה
והבלעדית ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העסק ו/או חברת השילוח
בנוגע לאמור, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים או נזק למוצרים.
12.10. אספקת הזמנות תתאפשר בכפוף לתנאים הבאים:
12.10.1. ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה;
12.10.2. האתר (לרבות חברת השליחויות שלו) מבצע חלוקה באותו אזור;
12.10.3. אם מדובר בארגון, מוסד, קיבוץ או ישוב שלא ניתן להגיע אליהם ללא אישור מיוחד
ו/או שאין בהם רישום מוסדר של רחובות ו/או מספרי בתים, ההזמנה תימסר לנקודת
החלוקה המרכזית באותו המקום.

12.11. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שיגרם כתוצאה של:
12.11.1. כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר;
12.11.2. מסיבות הקשורות לחברת השליחויות של האתר;
12.11.3. סגירת המשק כך שפעילות האתר ו/או ספקיו ו/או נותני שירותיו יפגעו, מכל סיבה שהיא.

13. מדיניות החזר, שינוי וביטול הזמנות:

13.1. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים
בתחתית התקנון.
13.2. החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 2 ימי
עסקים לאחר קבלת ההזמנה באתר.
13.3. ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום המתאפשר ע"י האתר.
13.4. עסקאות אשר נעשו באמצעות כרטיסי דיירקט (דביט) אינן ניתנות לזיכוי והזיכוי יתבצע
באמצעות העברה בנקאית.
13.5. במידה וההחזר, השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 2 ימי עסקים מקבלת ההזמנה, בקשה
להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר.
13.6. החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
13.7. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה)
ואושרו על ידי האתר:
13.7.1. על הלקוח להשיב את המוצר לאתר כאשר הוא ארוז ובמצבו כפי שקבל אותו;
13.7.2. לא נעשה במוצר כל שימוש מכל סוג שהוא;
13.7.3. המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;
13.7.4. המוצר יוחזר על ידי הלקוח לכתובת האתר, והעלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;
13.7.5. יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם).
13.8. מפעילת האתר רשאית לאפשר ללקוחותיה להשיב מוצר גם לאחר המועדים המפורטים
לעיל, ולקבל זיכוי לרכישה באתר (והכל בכפוף שההחזרה נעשתה בהתאם לאמור בסעיף
13.7 לעיל).
13.9. הנהלת האתר לא תאפשר ביטול עסקה ולא תהא אחראית לכל נזק או חבות במקרים של
חשיפת המוצר לתנאים סביבתיים חריגים אשר אינם תואמים לשימוש סביר במוצר ו/או
הנחיות השימוש ככל שישנן.
13.10. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, האחריות לאיסוף או החלפת המוצר
הפגום מהמקום בו נמסר, תחול על האתר.
13.11. יובהר כי הנהלת האתר אינה אחראית לאובדן ו/או פגם שנפל במהלך משלוח המוצר.
האחריות על החזרת המוצר תחול על המשתמש בלבד.

13.12. מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי האתר. במידה ולאחר בדיקת האתר המוצר
ימצא תקין ו/או שהפגם נעשה לאחר קבלת הלקוח את המוצר כתוצאה של שימוש שאינו
סביר, הלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת המוצר חזרה אליו
בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת.
13.13. יובהר ויודגש כי הזמנת מוצרים בהתאמה אישית באתר, הינם בגדר ״הזמנה מיוחדת״ ועל כן,
לא יחולו עליהם זכויות הביטול המנויות בתקנות.
13.14. האמור בתקנון ובסעיף זה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.


14. אחריות למוצרים:
14.1. בעת רכישת מוצר באתר מפעילת האתר תעניק לרוכש אחריות בת 6 חודשים, אלא אם מצוין אחרת בדף המוצר. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את שיקול הדעת
הבלעדי בעדכון סעיף זה מעת לעת.
14.2. אחריות האתר לא תחול במקרה של קרע ו/או שבר, לרבות נזק שייגרם לציפוי ו/או לצבע
המוצר כאשר הפגם במוצר נוצר כתוצאה משימוש לא סביר ו/או מבלאי סביר.
14.3. אחריות האתר לא תחול במקרי אובדן או גניבה של המוצר, לרבות חלקים ממנו.
14.4. אחריות האתר לא תחול כאשר בוצעו תיקונים ו/או עבודות שלא בוצעו על ידי
מפעילת האתר או מי מטעמה. במידה וקיימת אפשרות לתיקון, במסגרת האחריות, שומרת
לעצמה מפעילת האתר את האפשרות להציע חלופה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.


15. סמכות שיפוט:
15.1. על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
15.2. לבתי המשפט במחוז חיפה תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.

16. דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:
16.1. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון
ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות

במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את
המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

17. אחריות האתר:
17.1. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם
ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים,
יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית
של הגולש באתר.
17.2. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים מסוימים במראה,
בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר שיסופק ללקוח. טעות
סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא יחייב את האתר.
17.3. האתר ממליץ שלא לחשוף את המוצרים לתנאי סביבה קיצוניים אשר
יכולים לשנות את מראה המוצרים. 
17.4. תתכן סטיה של עד 5% ממידות המוצר המופיעות באתר. כמו כן תתכן סטיה של עד 5% בצבע המוצר בין פסי ייצור שונים.
17.5. אין להסתמך על פירוט או תיאור מוצר המופיע באתר ויש לקרוא בעיון את תווית המוצר
והעלון לצרכן ככל וישנם טרם השימוש בו והאחריות הינה על צורך המוצר. 
17.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קריאה של תקנון האתר אינה מהווה הוראה ו/או התוויה ו/או
עצה רפואית ו/או מקצועית. אין לייחס לאמור בתקנון זה תחליף למעקב קפדני אחר הוראות
השימוש במופיעות על גבי אריזות המוצרים ו/או בעלון לצרכן, ככל וישנם.
17.7. המוצרים המופיעים באתר עשויים להיות מיוצרים ו/או מיובאים ו/או משווקים ו/או מסופקים
על ידי צדדים שלישיים. לקוחות האתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך ושהם יישאו
באחריות לפנות ולדרוש מהיצרן ו/או היבואן ו/או המשווק ו/או הספק פיצוי בגין כל נזק, ישיר
או עקיף, לרבות נזק גוף, אשר ייגרם להם שהוא מעבר לעלות המוצר.
17.8. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. האתר אינו מתחייב כי
תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את

ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם,
או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק
לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או רכישה באתר; (3) הפרעה
בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים
לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.

18. שיפוי:
18.1. על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת התקנון.

19. מבצעים והנחות:
19.1 בעל/ת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל דרך אחרת, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגדהי או מי מטעמה בקשר לכך.
19.2 המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מביניהם.
המבצע הינו ממחיר מלא של המוצרים, ללא כפל מבצעים וללא הטבות/הנחות נוספות.
19.3 זמני המשלוח בתקופת המבצע עשויים להתעכב לאור העומסים על חברות השילוח. 

20. שונות:
20.1. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.

21. יצירת קשר:
21.1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם הנך סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, ניתן לפנות אלינו בדרכים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.

דוא"ל:  mimihome2020@gmail.com
כתובת: רח' שח"ל, ירושלים
053-8248390

עדכון אחרון: מרץ 2024

שווה להיות חברות

הרשמי וקבלי 10% הנחה
לקניה באתר

שם משתמש
דוא"ל
סיסמא
אימות סיסמא

התחברות

הרשמי עכשיו

וקבלי 10% הנחה
לקניה באתר

שם משתמש
דוא"ל
סיסמא
אימות סיסמא